img1Ultrasonografia jest coraz częściej wykorzystywana w anestezjologii
i intensywnej terapii oraz medycynie ratunkowej.

Nieinwazyjne badanie ultrasonograficznie point-of-care pozwala na kompleksową, przyłóżkową ocenę stanu pacjenta w stanie zagrożenia życia, a tym samym na szybkie wdrożenie ukierunkowanej terapii.


Metoda ta znajduje zastosowanie u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia, po urazach, a także w codziennej pracy klinicznej
u pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.


Podstawowymi obszarami zastosowania ultrasonografii
point-of-care u pacjentów w stanach zagrożenia życia są:


- różnicowanie przyczyn wstrząsu – ocena hemodynamiczna
- ocena stanu wolemii
- różnicowanie przyczyny niewydolności oddechowej – ocena upowietrznienia płuc
- ocena ciśnienia śródczaszkowego

Ultrasonografia point-of-care pozwala także na monitorowanie odpowiedzi na wdrożone leczenie dzięki czemu umożliwia stałe modyfikowanie postępowania terapeutycznego na podstawie uzyskanego efektu.

Dzięki wykorzystaniu uproszczonych protokołów badania, takich jak: FAST, eFAST, BLUE, FEEL, FATE czy RUSH technika badania usg jest dostępna dla każdego lekarza leczącego pacjentów w stanach krytycznych.

Tematyka kursu „Ultrasonografia point-of-care u pacjentów w stanach krytycznych” obejmuje podstawowe zagadnienia niezbędne dla kompleksowej oceny pacjenta w stanie zagrożenia życia. W trakcie kursu zdobędą Państwo wiedzę potrzebną do wdrożenia ultrasonografii w swojej praktyce a także dzięki zajęciom praktycznym uzyskają Państwo podstawowe umiejętności posługiwania się tą techniką obrazowania. Kurs prowadzony jest przez lekarzy intensywnej terapii mających doświadczenie w stosowaniu ultrasonografii w codziennej praktyce. Zajęcia praktyczne na ochotnikach oraz przy łóżku pacjenta w OIT pozwolą na praktyczne sprawdzenie i ugruntowanie nabytej wiedzy.

Zapraszam
dr n. med. Piotr Nowakowski

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł