Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu dla systemu Medicus On-Line oraz dla oprogramowania ?części szarej? (system Finus) na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 22/2019

Termin składania ofert do dnia 28.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.06.2019 roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 01.07.2019 roku do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert w dniu 01.07.2019 roku o godz. 10:45

Załączniki

Opublikowano 18 czerwca 2019, 09:50
Ostatnia modyfikacja