Świadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 21/2019)

Termin składania ofert do dnia 26.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 18 czerwca 2019, 08:43
Ostatnia modyfikacja