Zakup i dostawę wyrobów medycznych sterylnych jednorazowego użycia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. II (nr sprawy: 17/2019)

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.06.2019 roku o godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 27.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2019, 11:08
Ostatnia modyfikacja