Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do nowo zakupionej aparatury na rzezcz Zakładu Diagnostyki obrazowej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 14/2019)

Termin składania ofert 01.07.2019r. godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 01.07.2019r godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 19 czerwca 2019, 10:49
Ostatnia modyfikacja