Zakup i dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. Pakiety nr 1-12, Nr 12/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.15.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!

Unieważnienie wyboru P.7!

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 7!

Załączniki

Opublikowano 11 czerwca 2019, 22:31
Ostatnia modyfikacja