Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 51/2019)

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2019 roku do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: dnia 13 września 2019 roku o godz. 12.15

Unieważnienie postępowania!!!

Załączniki

Opublikowano 6 września 2019, 12:34
Ostatnia modyfikacja