Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 roku, do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: dnia 29 maja 2020 roku, o godz. 11.30

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do dnia 4 czerwca 2020 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: dnia 4 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania!!!

Odpowiedzi na pytania2!!!

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: dnia 8 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30

Załączniki

Opublikowano 19 maja 2020, 12:19
Ostatnia modyfikacja