KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 26 lutego 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 26 lutego 2020 r. o godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 2 marca 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 2 marca 2020 r. o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania!!!

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku Konkursu!!!

Załączniki

Opublikowano 13 lutego 2020, 09:23
Ostatnia modyfikacja