Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, akcesoriów do dializ na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (07/2020)

Termin składania ofert do dnia 13.02.2020r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 13.02.2020r, godz. 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert do dnia 17.02.2020r. do godziny 11:00

Nowy termin otwarcia ofert w dniu 17.02.2020r, godz. 11:15

Załączniki

Opublikowano 5 lutego 2020, 15:33
Ostatnia modyfikacja