Dostawa wyrobów medycznych niesterylnych – produkty lecznicze na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (67/2019)

Termin składania ofert do dnia 03.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 03.12.2019r., godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 05.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 05.12.2019r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 09.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.12.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 22 listopada 2019, 12:51
Ostatnia modyfikacja