Dostawa produktów leczniczych – środków kontrastowych – na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 18/2020)

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2020 roku do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:15

Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do dnia 6 maja 2020 roku do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: dnia 6 maja 2020 roku o godzinie 10:15

Wyjaśnienia SIWZ!

Informacja z otwarcia ofert!

Załączniki

Opublikowano 23 kwietnia 2020, 21:17
Ostatnia modyfikacja