Dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( nr sprawy 70/2019)

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 21 listopada 2019, 15:13
Ostatnia modyfikacja