Dostawa obłożeń operacyjnych dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 77/2019)

Termin składania ofert do dnia 30.12.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.12.2019r. 0 godzinie 11.15

Załączniki

Opublikowano 19 grudnia 2019, 11:14
Ostatnia modyfikacja