Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji ortopedycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (47/2019)

Termin składania ofert do dnia 18.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 18.10.2019, godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 23.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 23.10.2019, godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 9 października 2019, 13:15
Ostatnia modyfikacja