Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (49/2019)

Termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.09.2019 r. godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!

Załączniki

Opublikowano 10 września 2019, 11:26
Ostatnia modyfikacja