Szpital Czerniakowski nawiąże współpracę z firmami/osobami, dla których odpłatnie będzie świadczył usługi w następujących zakresach:

1) świadczenia medyczne, m. in.:
- badania EEG
- badania RTG
- badania CT
- badania USG
- oraz pozostałe świadczenia medyczne wykonywane w Szpitalu;

2) usługi sterylizacyjne;

3) wynajem sali konferencyjnej:
- mieści do 30 osób,
- krzesła + stoły (możliwość dowolnego ustwaienia),
- wieszaki na odzież

4) wynajem auli wykładowej:
- mieści do 100 osób,
- krzesła (układ kinowy) + krzesła z pulpitem,
- stoły
- ekran 3 x 3 m
- dostęp do internetu
- wieszaki na odzież
- możliwość wynajęcia dodatkowego sprzętu technicznego (projektor multimedialny, nagłośnienie sali)

5) wynajem powierzchni reklamowych;

6) wynajem miejsc parkingowych w godz. 17:00 – 07:00;

7) wynajem powierzchni do planów zdjęciowych.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł