Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

oferuje odpłatne świadczenia zdrowotne w zakresie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oraz w ramach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.

Pacjentom zapewniamy:

- wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoką jakość i komfort prowadzonego leczenia,

- opiekę naszych najlepszych specjalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. +48 517 031 056

 

 

Cennik usług

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł