Kontakt:

Renata Kajak
p.o. Kierownika Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej


Informacje o przychodni:
W Szpitalu Czerniakowskim funkcjonuje Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna, która w swej strukturze posiada 11 poradni. Do Poradni przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zapisu do Poradni można dokonać osobiście, telefonicznie bądź przez osobę trzecią.

Poradnia Chorób Metabolicznych
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- wtorki 13:00-14:00 i 15:40-17:00
- środy 12:00-14:00
- czwartki 11:00-12:15
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są konsultacje lekarskie oraz porady dietetyczne.

Poradnia zajmuje się leczeniem takich schorzeń, jak min.:
- niedobory pokarmowe,
- hiperlipidemia (wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów),
- cukrzyca,
- inne choroby metaboliczne.

Poradnia Neurologiczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
• poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 9:00-13:00
• środy 13:00-16:00

W Poradni oferujemy Państwu konsultacje neurologiczne dla dorosłych oraz kompleksową diagnostykę neurofizjologiczną (EEG, EMG). Świadczenia te udzielane są w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem takich schorzeń układu nerwowego, jak m.in.:
- bóle głowy różnego pochodzenia, m.in.: neuralgie nerwu trójdzielnego,
- następstwa chorób naczyniowych OUN,
- następstwa urazów głowy,
- choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni między nimi: polineuropatie, miastenia.

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 9:00-13:00
- środy 12:00-17:00

W Poradni wykonywane są:
- konsultacje chirurgiczne,
- zabiegi polegające na chirurgicznym usunięciu wszelkich zmian skórnych ( gózków skóry, kaszaków),
- przygotowanie i kwalifikacja chorych do operacji oraz prowadzenie pooperacyjne pacjentów,
- diagnostyka oraz leczenie świeżych i przewlekłych ran.

Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki 9:00-10:00

Poradnia specjalizuje się w leczeniu między innymi takich schorzeń jak:
- przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych,
- przewlekła niewydolność żylna,
- zwężenie i niedrożność tętnic szyjnych i innych tętnic obwodowych.

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki, czwartki 9:00-14:00
- wtorki 8:00-14:00
- środy 9:00-17:00
- piątki 8:00-14:00

W Poradni oferujemy Państwu usługi leczenia między innymi:
- urazów barku i ramienia,
- urazów łokcia i przedramienia,
- urazów nadgarstka i ręki,
- urazów kończyn dolnych,
- urazów szyi,
- zwichnięcia, skręcenia i naderwana stawów i wiązadeł,
- zapalenia ścięgien i błony maziowej.

Poradnia Logopedyczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki 9:00-12:30
- wtorki 12:30-15:00
- środy 8:00-12:15

W Poradni Logopedycznej prowadzona jest:
- profilaktyka zaburzeń mowy oraz diagnostyka,
- terapia afazji,
- terapia jąkania,
- terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy.

Poradnia Foniatryczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 223
(wejście od ul. Stępińskiej)

Dni i godz. pracy poradni:
- codziennie 8:00-14:00

Poradnia Alergologiczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 380
(wejście od ul. Górskiej 18)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8:00-14:00

W Poradni Alergologicznej zapewniamy Państwu świadczenia między innymi w zakresie:
- diagnostyki i leczenia astmy i innych chorób układu oddechowego,
- badania czynnościowego płuc – spirometria,
- wykonywania testów skórnych alergenami pokarmowymi i wziewnymi.

Poradnia Laryngologiczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 213
(wejście od ul. Stępińskiej)

Dni i godz. pracy poradni:
- codziennie 8:00-15:00

W ramach tej Poradni zapewniamy Państwu między innymi:
- pełną diagnostykę schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego,
- diagnostykę i leczenie chorób gardła i krtani,
- diagnostykę i leczeniechorób górnych dróg oddechowych.

Do procedur wykonywanych w Poradni należą również:
- punkcje zatok przynosowych,
- usunięcie ciała obcego z jamy ustnej, ucha czy nosa,
- przednia tamponada nosa przy krwotoku,
- wziernikowanie nosa,
- inne.

Poradnia Okulistyczna
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 223
(wejście od ul. Stępińskiej)

Dni i godz. pracy poradni:
- codziennie 8:00-14:00

W ramach Poradni Okulistycznej funkcjonuje Poradnia Leczenia Jaskry oraz Poradnia Retinopatii Cukrzycowej.

Poradnia Leczenia Jaskry
Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: + 48 22 31 86 223
(wejście od ul.Stępińskiej)

Dni i godz. pracy poradni:
- poniedziałki, wtorki, środy, piątki 8:00-14:00
- czwartki 11:00-17:00

W Poradni Okulistycznej oferujemy Państwu bezinwazyjną diagnostykę schorzeń rogówki, siatkówki i soczewki przy zastosowaniu najnowszego sprzętu:
- OCT czyli optyczna tomografia oka, która wykorzystywana jest w diagnostyce neuropatii jaskrowej. OCT umożliwia także diagnostykę różnych stadiów AMD (zwyrodnienie plamki żółtej) oraz wykrycie zmian ocznych występujących w cukrzycy,
- Pachymetria służy do diagnostyki jaskry oraz nadciśnienia ocznego,
- YAG laser , który stosowany jest w iridotomii laserowej w jaskrze wąskim kątem przesączania oraz w przypadku kapsulotomii tylnej w leczeniu zaćmy wtórnej.

W Poradni wykonywane są badania ogólne oczu, kwalifikacje do leczenia operacyjnego m.in. zaćmy i jaskry, bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz leczone są stany zapalne oka.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł