USG Doppler-Duplex stanowi jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu czy zatorowości płucnej.

Badanie stosowane jest między innymi do:
- wykrywania zwężeń miażdżycowych,
- diagnostyki naczyń obwodowych,
- wykrywania guzów nowotworowych,
- oceny ukrwienia niektórych narządów.

Możliwość USG Doppler-Duplex:
- badanie serca
- badanie kończyn górnych i dolnych,
- badanie tętnic szyjnych,
- badanie narządów jamy brzusznej.

Na badanie USG Doppler-Duplex prosimy zapisywać się telefonicznie, w godzinach 12:00-14:00
pod nr telefonu +48 22 31 86 294

Pracownia USG Doppler-Duplex zlokalizowana jest na terenie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – piętro I.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł