Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

zatrudni

LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE NEFROLOGII
do pracy w Poradni Nefrologicznej

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Wymagania:

- tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii

- mile widziane doświadczenie w pracy w poradni

· Forma zatrudnienia do uzgodnienia

· Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „nefrolog” na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe - kontakt:

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych: tel. 22 31-86-325, 22 31-86-328

 

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (22) 318 62 01

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: (22) 318 63 60 (w godzinach 9:00-14:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cel przetwarzania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Administratora celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108, z późn.zm) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze

5. Odbiorcy danych – upoważnieni przez Administratora pracownicy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres, przez który dane będą przechowywane – Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO - Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa dokumentach w postaci CV, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Prawo do wniesienia skargi - Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Obowiązek podania danych - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych w procesie rekrutacyjnym, może oznaczać odrzucenie Państwa kandydatury na wolne stanowisko z przyczyn formalnych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

00linia

 

Prezes Szpitala Czerniakowskiego zatrudni

PRACOWNIKÓW NA ODDZIAŁACH SZPITALA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

PRACA W TRYBIE ZMIANOWYM

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

DZIAŁ KADR: 22 318 62 12

DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ: 728 811 868


lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

00linia

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. zatrudni


LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NEFROLOGII, DIABETOLOGII, EDNOKRYNOLOGII, PNEUMONOLOGII, GERIATRII, GASTROENTEROLOGII
oraz
LEKARZY ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ TEJ SPECJALIZACJI

do pracy w zespole lekarskim Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym

oraz na dyżury w w/w Oddziale.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i miłą atmosferę pracy.


Kontakt z Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego: 22 31-86-325,  22 31-86-328

Kontakt z Kierownikiem Działu Kadr i Płac: 22 31-86-272

lub drogą mailową (przesłanie CV) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W ofercie prosimy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

00linia

  

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

w Warszawie ul. Stępińska 19/25

 

zatrudni

 

LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

 

do udzielania świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji psychiatrycznych pacjentom Szpitala

 

Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

 

Kontakt z Dyrektorem ds. Medycznych – tel. 22 - 318-62-03

lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac – tel. 22 - 318-62-72

00linia

 

Prezes Szpitala Czerniakowskiego zatrudni


LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

do pracy w zespole lekarskim Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

oraz na dyżury w w/w Oddziale.

Oczekujemy prawa wykonywania zawodu, specjalizacji z medycyny ratunkowej, lub w trakcie specjalizacji, po drugim roku specjalizacji.

Cenimy osoby, które mają umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i samodzielności, umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta.

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe.


Kontakt: 22 31-86-212,  22 31-86-272

 

lub drogą mailową (przesłanie CV) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ofercie prosimy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

00linia

 

Prezes Szpitala Czerniakowskiego zatrudni

 

Panie na oddziałach Szpitala do utrzymania czystości i funkcji pomoczniczych przy obsłudze pacjentów.

Praca w trybie zmianowym.

Osoby zainteresowane prosimu o kontakt telefoniczny:

 

Dział Kadr: 22 318 62 12

Dział Higieny Szpitalnej: 728 811 868

 

lub drogą mailową:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

00linia


Prezes Szpitala Czerniakowskiego zatrudni

 

- Pielęgniarki do pracy w systemie zmianowym, na oddziałach Szpitala Czerniakowskiego

- Opiekunów medycznych w systemie pracy zmianowej, do pracy na oddziałach Szpitala Czerniakowskiego

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

p.o. piel. Naczelnej Małgorzata Skibińska

Tel.: 22 31 86 209

lub drogą mailową (przesłanie CV) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

00linia

 

Prezes Szpitala Czerniakowskiego zatrudni


LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

oraz

LEKARZY ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ TEJ SPECJALIZACJI

do pracy w zespole lekarskim Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z Pododdziałem Nefrologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz na dyżury w w/w Oddziale.


Kontakt: 22 31-86-325,  22 31-86-328

00linia

 

Szpital Czerniakowski posiada również WOLNE MIEJSCA SPECJALIZACYJNE w ramach rezydentury
z zakresu chorób wewnętrznych.

Kontakt: 22 31-86-325,  22 31-86-328

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. zatrudni


LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NEFROLOGII, DIABETOLOGII, EDNOKRYNOLOGII, PNEUMONOLOGII, GERIATRII, GASTROENTEROLOGII

oraz

LEKARZY ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ TEJ SPECJALIZACJI

do pracy w zespole lekarskim Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym

oraz na dyżury w w/w Oddziale.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i miłą atmosferę pracy.


Kontakt z Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego: 22 31-86-325,  22 31-86-328

Kontakt z Kierownikiem Działu Kadr i Płac: 22 31-86-272

lub drogą mailową (przesłanie CV) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W ofercie prosimy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł