• W stanach nagłych, powodujących zagrożenie zdrowia lub życia można kontaktować się także ze stacją pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112).

• Warszawska Informacja Medyczna jest dostępna pod numerem telefonu 0-800 777 770
zawiera adresy szpitali warszawskich gdzie można uzyskać pomoc medyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie laryngologii, okulistyki i chirurgii urazowej. Jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

• "Lekarz Miasta" – ul. Niecała 2
(czynne 24h/dobę) - tel. 022 827 23 09
tel. 022 551 53 75

fax. 022 595 34 93

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł