Podziękowania dla prof. Mariusza Frączka Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Szanowny Panie Profesorze,

W imieniu mojej Mamy oraz własnym chciałam serdecznie podziękować Panu Profesorowi za wieloletnią opiekę medyczną jaką Pan Profesor świadczył mojemu Tacie.

Od 2016 byliśmy pod opieką Pana Profesora, która obejmowała leczenie mojego Taty – będące nieprzeciętnym wyzwaniem medycznym, a także wsparcie psychiczne – tak niezmiernie ważne przy wyjątkowo trudnej chorobie jaką jest nowotwór złośliwy przełyku. Dzięki trudnej operacji, jakiej się Pan Profesor podjął oraz dalszemu leczeniu mojego Taty, dostaliśmy kolejne lata życia rodzinnego. Bardzo dziękujemy.

Pragnę wyrazić trudne do opisania słowa uznania dla całego zespołu medycznego Oddziału Chirurgii w Szpitalu Czerniakowskim (lekarzy prowadzących oraz dyżurnych, pielęgniarek, salowych), którzy robili wszystko co w rękach ludzkich, by pomóc Tacie, a także nam – najbliższej rodzinie.

Panie Profesorze dziękuję za walkę, zaangażowanie, oddaną pracę, pełne wykorzystanie możliwości medycyny by wyleczyć mojego Tatę, a także wszelkie odbyte konsultacje lekarskie oraz wsparcie.

Z wyrazami wdzięczności i uznania za profesjonalizm medyczny i empatię.

 

Warszawa, 27.02.2020

Opublikowano 10 marca 2020, 14:26
Ostatnia modyfikacja