Rada nadzorcza

Bożena Stoma – Przewodnicząca

Paweł Sukiennik

Iwona Klimaszewska

Krzysztof Makuch