Administracja

mgr Renata Czerwińska

Główna Księgowa

tel.: +48 22 31 86 316

e-mail: ksiegowosc@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

mgr Małgorzata Skibińska

p.o. Naczelna Pielęgniarka

tel.: +48 22 31 86 209

e-mail: malgorzata.skibinska@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

mgr Monika Białas

Pełnomocnik ds. Jakości, Akredytacji i Ryzyka

e-mail: monika.bialas@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 203

 

mgr Anna Romanowicz

Pełnomocnik ds. Projektów Unijnych, Promocji i Rozwoju

e-mail: anna.romanowicz@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 256

 

Radca prawny Marta Józefowicz

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

e-mail: dop@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 206

 

mgr Hanna Żochowska

Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

e-mail: statystyka@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 231 

 

mgr Anna Nyrek-Koczkodaj

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

e-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 359

 

Kierownik Działu Kadr i Płac

e-mail: kadry@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 272

 

mgr inż. Leszek Dominik

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

e-mail: bot@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 220

 

mgr Jacek Wilim

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl

tel.: +48 22 31 86 360