mazowsze

PROJEKT:

„WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE”

Uprzejmie informujemy, że utworzyliśmy zintegrowany Zakład Diagnostyki Obrazowej. Było to możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki nowoczesnej aparaturze poprawi się jakość usług oferowanych naszym pacjentom oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie personelu szpitala.

Przedmiotem projektu było utworzenie zintegrowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w pełni wyposażonego w sprzęt odpowiadający aktualnym potrzebom Szpitala.

Zakres projektu obejmował:
- modernizację wygospodarowanych przez Szpital pomieszczeń na parterze, ich przystosowanie do montażu odpowiedniego sprzętu,
- zakup wyposażenia oraz systemu przesyłania zdjęć radiologicznych

 Zakres prac modernizacyjno-adaptacyjnych obejmował:
- wzmocnienie stropów
- przesunięcie ścian
- zmiany konstrukcyjne
- ujednolicenie poziomów
- wymianę wszystkich instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych
- wymianę stolarki drzwiowej
- utworzenie właściwych zabezpieczeń radiologicznych, sanitarnych
i pożarowych
- stworzenie nowych instalacji teletechnicznych i wentylacyjnych
          

warszawa

W ramach wyposażenia Szpital zakupił tomograf komputerowy, aparat do prześwietleń, aparat RTG umożliwiający dokonywanie zdjęć przy łóżku pacjenta oraz dwa aparaty typu „Ramię C” umożliwiające robienie zdjęć w trakcie zabiegów operacyjnych. Zakup aparatury pozwolił na pełną realizację diagnostyki na terenie Szpitala a w szczególności zwiększył szybkość osiągnięcia wyników, co pozwala na wykonywanie diagnostyki, która wcześniej była wykonywana przez firmy zewnętrzne.


Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł