Terminy kursu:

                         04-06.12.2016


Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia na modelach i zajęcia praktyczne w oddziale intensywnej terapii

Miejsce szkolenia:

Szpital Czerniakowski w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, Oddział Intensywnej Terapii (OIT)

 

 img2

 

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł