Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf   1298 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załacznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf   642 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna.docx   28 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Załącznik  Nr 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik Nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf   305 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie  konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf)Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf   131 Kb 21.12.2018 08:17

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2018 do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2018 o godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 79 Kb 28.08.2018 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf)Wzór umowy   888 Kb 07.08.2018 14:01
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - SWKO.pdf)SWKO   650 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Formularz ofertowy wersja edytowalna   26 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy pdf   322 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 2- Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   311 Kb 07.08.2018 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   124 Kb 07.08.2018 13:59

Termin składania ofert do dnia 20.07.2018 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.07.2017 o godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   301 Kb 25.07.2018 08:28
Zapisz ten plik (2018-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Protokół z otwarcia ofert   194 Kb 20.07.2018 11:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   553 Kb 05.07.2018 14:42
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   522 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (SWKO konkurs rezonans.pdf)SWKO konkurs rezonans   4811 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)załącznik nr 1 do SWKO   66 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)załącznik nr 2 do SWKO   568 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO - Projekt umowy.pdf)załącznik nr 3 do SWKO   694 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)załącznik nr 4 do SWKO   136 Kb 05.07.2018 14:40

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r. do godz: 11.00

Termin otwarcia ofert dnia 25.06.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs2.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   189 Kb 26.06.2018 14:00
Zapisz ten plik (Zał. 5 - Umowa na SOR.pdf)Załącznik nr 5 – umowa   1284 Kb 15.06.2018 12:38
Zapisz ten plik (Zał. 4 - SWKO.pdf)SWKO   645 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 3 - Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy   26 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin Pracy Konkursowej   308 Kb 15.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne SOR.pdf)Ogłoszenie   133 Kb 15.06.2018 12:36

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 11.06.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   222 Kb 26.06.2018 13:59
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do Umów.pdf)Załącznik do umów   69 Kb 24.05.2018 10:38
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do umowy - specyfikacja - wersja do edycji.docx)Załącznik do umowy – specyfikacja   15 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - ZDO - ZaB. Nr 5.pdf)Wzór Umowy ZDO   1176 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - Stacja Dializ - ZaB. Nr 5a.pdf)Wzór Umów – Stacja Dializ   1219 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - OddziaB Chorób Wewn_trznych - ZaB. Nr 5b.pdf)Wzór umowy – Oddział Chorób Wewnętrznych   1237 Kb 24.05.2018 10:36
Zapisz ten plik (SzczegóBowe warunki konkursu ofert - ZaB. Nr 4.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert   686 Kb 24.05.2018 10:35
Zapisz ten plik (Regulami pracy Komisji Konkursowej - zaB. Nr 2.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ofert na [wiadczenia zdrowotne ZDO, Stacja Dializ, Oddzia)Ogłoszenie   232 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. Nr 3.pdf)Formularz ofertowy   353 Kb 24.05.2018 10:33
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. nr 3 wersja do edycji.doc)Formularz ofertowy   65 Kb 24.05.2018 10:33

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wyników konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   260 Kb 25.04.2018 19:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie   123 Kb 13.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy (wersja do edycji)-1.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wersja do edycji)   63 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy   404 Kb 13.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   683 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa OAIIT.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa OAIIT   1305 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Stacja Dializ.pdf)Załącznik Nr 5a – Umowa Stacja Dializ   1283 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa ZDO.pdf)Umowa Nr 5b – Umowa ZDO   1282 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Umowa Tomografia Komputerowa.pdf)Załącznik Nr 5c – Umowa Tomografia Komputerowa   1211 Kb 13.04.2018 08:10
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d - Umowa RTG.pdf)Załącznik nr 5d – Umowa RTG   1203 Kb 13.04.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Umowa USG.pdf)Załącznik Nr 5e- Umowa USG   1215 Kb 13.04.2018 08:07

Termin składania ofert: do dnia 19.03.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.03.2018r godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   92 Kb 23.03.2018 09:55
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018 r..pdf)Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018r   153 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 1 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie ofert   134 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   310 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał.  Nr 3 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   294 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 4 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   694 Kb 06.03.2018 16:13
Zapisz ten plik (Zał. Nr 5 Umowa.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1324 Kb 06.03.2018 16:13

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57