na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (scan ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf)scan ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf   205 Kb 18.12.2015 11:32
Zapisz ten plik (scan załącznik do ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf)scan załącznik do ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf   201 Kb 18.12.2015 11:32
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 1 do Ogłoszenia -  rozstrzygnięciu konkursu ofert.doc)Załacznik Nr 1 do Ogłoszenia – rozstrzygnięciu konkursu ofert.doc   56 Kb 18.12.2015 11:32
Informacja dla Oferentów

Informacja dla Oferentów

ubiegających się o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych lekarza (udzielanie przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w  Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 w okresie od dnia 01 stycznia 20156r. do dnia 31 grudnia 2016 r.)

Z uwagi na dużą liczbę ofert złożonych zgodnie z Ogłoszeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015 Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ z dnia 30 listopada 2015 r. Komisja Konkursowa nie może rozstrzygnąć konkursu ofert i zakończyć postępowania konkursowego na etapie przeglądania ofert w dniu 16.12.2015 r..

W związku z powyższym ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych ofert,  na stronie internetowej Szpitala  www.szpitalczerniakowski.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Jarosław  Ucieklak

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Informacja dla Oferentów.pdf)Informacja dla Oferentów.pdf   261 Kb 16.12.2015 15:57


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI W SZPITALU CZERNIAKOWSKIM SP ZOZ
w WARSZAWIE

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie  Nr 39/2015 z dnia  30 listopada  2015 r.


informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ w dniu 08.12.2015 r. wybrano oferentów:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

1)    oferta nr 1 złożona przez ?Krecik? Usługi Pielęgniarskie, Ratownictwo Medyczne Michał Kusiak , Kutno

Oddział Chorób Wewnętrznych

2)    oferta nr 5 złożona przez EURYDYKA Lidia Płachecka, Warszawa

Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

1)    oferta nr  2 złożona przez Usługi Pielęgniarskie Grzewińska Elżbieta, Zarzetka
2)    oferta nr  3 złożona  przez Panią Irenę Wierzbicką  Pielęgniarkę, Warszawa

Oddział Otolaryngologiczny

3)    oferta nr 4 złożona przez EURYDYKA Lidia Płachecka, Warszawa

Komisja nie odrzuciła żadnej oferty.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OgBoszenie - Rozstrzygni_cie scan.pdf)Ogłoszenie – Rozstrzygnięcie   93 Kb 08.12.2015 23:40

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Działając na podstawie:

– Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 217 )
– art. 146 ust. 1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - scan.pdf)Ogłoszenie – scan.pdf   246 Kb 07.12.2015 14:52
Zapisz ten plik (Zarządzenie - scan.pdf)Zarządzenie – scan.pdf   250 Kb 07.12.2015 14:52
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do Umowy.xls)Załącznik Nr 1 do Umowy.xls   9 Kb 07.12.2015 14:51
Zapisz ten plik (Regulamin pracy komisji konkursowej - zał. nr 2.doc)Regulamin pracy komisji konkursowej – zał. nr 2.doc   68 Kb 07.12.2015 14:51
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Formularz ofertowy – zał. nr 3.doc   72 Kb 07.12.2015 14:51
Zapisz ten plik (Szczegółowe warunki - zał. nr 4.doc)Szczegółowe warunki – zał. nr 4.doc   90 Kb 07.12.2015 14:51
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa KlinikaOddział.doc)Załącznik Nr 5 – Umowa KlinikaOddział.doc   80 Kb 07.12.2015 14:51
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Poradnia.doc)Załącznik Nr 5a – Umowa Poradnia.doc   77 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa  Zakład RTG.doc)Załącznik Nr 5b – Umowa Zakład RTG.doc   75 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Pracownia  TK.doc)Załącznik Nr 5c – Pracownia TK.doc   77 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d -  Pracownia USG.doc)Załącznik Nr 5d – Pracownia USG.doc   77 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Pracownia RTG.doc)Załącznik Nr 5e – Pracownia RTG.doc   78 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5f - Umowa Medycyna Pracy.doc)Załącznik Nr 5f – Umowa Medycyna Pracy.doc   75 Kb 07.12.2015 14:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5g -  Umowa Konsultacje.doc)Załącznik Nr 5g – Umowa Konsultacje.doc   68 Kb 07.12.2015 14:49

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Działając na podstawie:

art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert

na zawieranie umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ w Warszawie w roku 2016.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (scan ogłoszenia.pdf)Skan ogłoszenia   268 Kb 01.12.2015 19:41
Zapisz ten plik (ZaB_cznik Nr 1 - Regulamin_pracy_komisji_konkurs (2).doc)Załącznik nr 1 – Regulamin pracy komisji konkursowej   46 Kb 01.12.2015 19:41
Zapisz ten plik (ZaB_cznik Nr 1 do Umowy.ods)Załącznik nr 1 do Umowy   12 Kb 01.12.2015 19:40
Zapisz ten plik (ZaB_cznik Nr 2 - Oferta.doc)Załącznik nr 2 – Oferta   44 Kb 01.12.2015 19:40
Zapisz ten plik (ZaB_cznik Nr 3 - Szczegółowe_warunki.doc)Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki   61 Kb 01.12.2015 19:39
Zapisz ten plik (ZaB_cznik Nr 4 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 4 – Wzór umowy   68 Kb 01.12.2015 19:39