Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze zatrudniające lekarzy i pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 22.11.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 8 listopada 2019, 12:25 przez Super Admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Świadczenie usług konserwacji central klimatyzacji oraz wykonywanie bieżących przeglądów klimatyzatorów typu split w budynkach Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 58/2019)

Termin składania ofert: 4 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Wizja lokalna: 29 października 2019 roku o godz. 12:00

Termin składania ofert: 7 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania!!!

Załączniki

Opublikowano 25 października 2019, 15:03 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (61/2019)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 31.10.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 22 października 2019, 09:08 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa produktów leczniczych ( sprawa 62/2019)

Termin składania ofert do dnia 29.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 21 października 2019, 13:27 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Małgorzata Bauer

Konkurs na wykonywanie opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert dnia 25.10.2019 r., godz. 11:30

Unieważnienie konkursu!!!

Załączniki

Opublikowano 18 października 2019, 09:50 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Zakup i dostawa wyrobów medycznych – drobnego sprzętu jednorazowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego ( sprawa 57/2019)

Termin składania ofert do dnia 21.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 21.10.2019r godz: 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 24.10.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 24.10.2019 r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 11 października 2019, 12:13 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Zakup i dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 18.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 18.10.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 10 października 2019, 12:40 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Małgorzata Bauer

Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji ortopedycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (47/2019)

Termin składania ofert do dnia 18.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 18.10.2019, godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 23.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 23.10.2019, godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 9 października 2019, 13:15 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert do dnia 22.10.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 22.10.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 27 września 2019, 14:04 przez Super Admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Dostawa wózków medycznych/zabiegowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (52/2019)

Termin składania ofert do dnia 07.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 07.10.2019 godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 25 września 2019, 11:30 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin (Nr ZP/33/2019)

Postępowanie grupowe, prowadzone jest przez Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka Sp. z o. o.

Link do postępowania:
Zakup i dostawa płynów infuzyjnych…

Opublikowano 19 września 2019, 12:53 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 54/2019)

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz. 11.00;

Termin otwarcia ofert: 26.09.2019 r. o godz. 11.15.

Nowy termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 11.00;

Nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 11.15.

Zmiana terminu składania ofert!!!

Odpowiedzi na pytania!!!

Nowy termin składania ofert: 02.10.2019 r. do godz. 10.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. o godz. 10.15.

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu Nr 4!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Opublikowano 18 września 2019, 14:19 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

„Zakup i dostawa wyrobów medycznych niesterylnych – produkty lecznicze na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy: 53/2019)

Termin składania ofert do dnia: 27.09.2019r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu:27.09.2019r do godz. 10:15

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia: 08.10.2019r do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert w dniu: 08.10.2019r do godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 17 września 2019, 14:12 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Świadczenie usługi całodobowej bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 50/2019)

Termin składania ofert: 18 września 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 września 2019 r. o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Opublikowano 11 września 2019, 15:53 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa aparatury medycznej okulistycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (48/2019)

Termin składania ofert do dnia 17.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 17.10.2019r. godz: 10:15

https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalczerniakowski/demand/notice/public/8201/details

Opublikowano 11 września 2019, 10:47 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa aparatury medycznej okulistycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 48/2019)

Termin składania ofert do dnia 17.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 17.10.2019r. do godz: 10:15

https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalczerniakowski/demand/notice/public/8201/det

Opublikowano 11 września 2019, 10:28 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (49/2019)

Termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.09.2019 r. godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!

Załączniki

Opublikowano 10 września 2019, 11:26 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

KIEROWNIKA SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej
 • Kierowanie, planowanie, organizowanie pracy podległego personelu.
 • Nadzór nad utrzymaniem wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń i obsługi pacjenta.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez podległy personel świadczeń medycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
 • Optymalizacja kosztów w zakresie realizowanych usług.
 • Nadzór nad stanem wyposażenia medycznego.
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie administrowania udzielaniem świadczeń medycznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
 • Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym będzie mile widziane.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA ( podać nazwę specjalizacji)” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Dyrektor ds. medycznych : tel. +48 22 31 86 201,  kom. +48 506 506 850

Opublikowano 10 września 2019, 07:54 przez Super Admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 51/2019)

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2019 roku do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: dnia 13 września 2019 roku o godz. 12.15

Unieważnienie postępowania!!!

Załączniki

Opublikowano 6 września 2019, 12:34 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa papieru termoczułego do drukarki SONY UP970AD na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 46/2019)

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 06.09.2019 r. o godz. 10.15

Załączniki

Opublikowano 26 sierpnia 2019, 12:50 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa narzędzi okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 06.09.2019r. godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 10.09.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.09.2019r godz: 11:15

Załączniki

Opublikowano 22 sierpnia 2019, 13:26 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Małgorzata Bauer

Świadczenie usługi całodobowej konserwacji instalacji elektrycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 44/2019)

Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 28.08.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 20 sierpnia 2019, 10:28 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa narzędzi laryngologicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – zestaw do endoskopowej mikrochirurgii ucha, narzędzia do operacji endoskopowej zatoki czołowej” (nr sprawy: 42/2019)

Termin składania ofert do dnia 22.08.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.08.2019r godz: 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 28.08.2019r godz: 11:15

Załączniki

Opublikowano 9 sierpnia 2019, 11:45 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa materacy przeciwodleżynowych do IV stopnia odleżyn włącznie na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (43/2019)

Termin składania ofert do dnia 21.08.2019 r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r. godz: 10:15

Wyjaśnienia treści SIWZ!!!

Załączniki

Opublikowano 9 sierpnia 2019, 11:44 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa rurek tracheostomijnych metalowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (40/2019)

Składanie ofert do dnia 20.08.2019 r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.08.2019 r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 9 sierpnia 2019, 09:47 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa akcesoriów, materiałów do sterylizacji parowej, plazmowej, myjni-dekomatu oraz środków do pielęgnacji narzędzi dla potrzeb Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 41/2019)

Termin składania ofert: 19.08.2019 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r., godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu Nr 5!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Opublikowano 6 sierpnia 2019, 15:03 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów dla potrzeb Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr 39/2019)

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r. godz. 10.15

Termin składania ofert : 21.08.2019r godz: 12:00

Termin otwarcia ofert : 21.08.2019r. godz: 12:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Opublikowano 6 sierpnia 2019, 14:03 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa sprzętu wraz z akcesoriami do uruchomienia Oddziału SINI w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. (Sprawa nr ZPU/10/DZP/2019)

Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 roku do godz. 10:00

Załączniki

Opublikowano 6 sierpnia 2019, 09:28 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa wiertarki laryngologicznej ze stapedotomem i zestawem do kraniotomii z wielorazowymi wiertłami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (38/2019)

Termin składania ofert do dnia 12.08.2019 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert w dniu 12.08.2019 r., godz. 12:15

Załączniki

Opublikowano 2 sierpnia 2019, 13:32 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dzierżawa oraz uruchomienie środowiska serwerowego z systemem backupów maszyn wirtualnym 37/2019

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2019 roku, godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2019 roku, godz 10:15

Termin składania ofert : 16 sierpnia 2019 , godz: 10:00

Termin otwarcia ofert : 16 sierpnia 2019 roku, godz: 10:15

Zmiana terminu składania ofert!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert : 21.08.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019r godz: 11:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Opublikowano 2 sierpnia 2019, 09:05 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Dostawa wózka hydraulicznego do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (36/2019)

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 20.08.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 20.08.2019 r., godz. 11:15

 

Termin składania ofert do dnia 13.08.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 13.08.2019 r., godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Załączniki

Opublikowano 1 sierpnia 2019, 11:28 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych jednorazowego użycia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – nici chirurgiczne, klipsy naczyniowe, wiskoelastyki, balonoplastyka zatok nosowych, dializatory wysokoprzepływowe.(sprawa 31/2019)

Termin składania ofert do dnia 09.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 09.08.2019roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 12.08.2019 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert w dniu 12.08.2019roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 30 lipca 2019, 10:12 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa opatrunków specjalistycznych i akcesoriów laryngologicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 33/2019)

Termin składania ofert do dnia: 08.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 08.08.2019 roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia: 13.08.2019 roku do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert w dniu: 13.08.2019 roku o godz. 11:15

Załączniki

Opublikowano 29 lipca 2019, 12:48 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa i montaż sufitowej lampy operacyjnej LED na blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 32/2019)

Termin składania ofert: do dnia 06.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 06.08.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 26 lipca 2019, 10:46 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa systemu kompresji klatki piersiowej w warunkach szpitalnych dla potrzeb Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (nr sprawy: 30/2019)

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 roku, godz. 10:15

Odpowiedzi na pytania!

Informacja z otwarcia!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Opublikowano 25 lipca 2019, 15:17 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie czynności pielęgniarki/pielęgniarza na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 02.08.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 19 lipca 2019, 15:15 przez Super Admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Dostawa baterii alkalicznych do urządzeń medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 29/2019)

Termin składania ofert do dnia 31.07.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 31.07.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 19 lipca 2019, 10:51 przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na rzecz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (26/2019)

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 29.07.2019 r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 18 lipca 2019, 08:49 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Dostawa papieru termoczułego do drukarki SONY UP970AD na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (28/2019)

Termin składania ofert do dnia 25.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 16 lipca 2019, 13:33 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dostawa wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (24/2019)

UWAGA!!!! NOWY TERMIN!!!

Termin składania ofert do dnia 30.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.07.2019r., godz. 10:15

 

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 23.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 15 lipca 2019, 12:14 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (25/2019)

UWAGA!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA

Termin składania ofert do dnia 24.07.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.07.2019r godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 22.07.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 22.07.2019r godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 12 lipca 2019, 15:00 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP. z o.o. ( sprawa 13/2019)

Termin składania ofert do dnia 19.07.2019r do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert w dniu 19.07.2019r godz: 12:15

Informacja z otwarcia ofert!

Unieważnienie postępowania!!!

Załączniki

Opublikowano 11 lipca 2019, 14:54 przez Katarzyna Łyszczarczyk

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego

Termin składania ofert do dnia 19.07.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 19.07.2019r godz: 11:30

 

 

Załączniki

Opublikowano 11 lipca 2019, 11:19 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

„Zakup i dostawa papieru kserograficznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (23/2019)

Termin składania ofert do dnia 09.07.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 09.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 1 lipca 2019, 10:56 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Dzierżawa systemu uzdatniania wody z aparatem RO

Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00

Postępowanie przetargowe o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki

Opublikowano 19 czerwca 2019, 12:10 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do nowo zakupionej aparatury na rzezcz Zakładu Diagnostyki obrazowej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 14/2019)

Termin składania ofert 01.07.2019r. godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 01.07.2019r godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 19 czerwca 2019, 10:49 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu dla systemu Medicus On-Line oraz dla oprogramowania ?części szarej? (system Finus) na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 22/2019

Termin składania ofert do dnia 28.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.06.2019 roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 01.07.2019 roku do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert w dniu 01.07.2019 roku o godz. 10:45

Załączniki

Opublikowano 18 czerwca 2019, 09:50 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Świadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (sprawa nr 21/2019)

Termin składania ofert do dnia 26.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 18 czerwca 2019, 08:43 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

„Zakup i dostawa endoprotez oraz systemów do endoprotezoplastyk na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (20/2019)

Termin składania ofert do dnia 02.07.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 02.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 18 czerwca 2019, 08:42 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Katarzyna Łyszczarczyk

Zakup i dostawę wyrobów medycznych sterylnych jednorazowego użycia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. II (nr sprawy: 17/2019)

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.06.2019 roku o godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 27.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2019, 11:08 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

SPECJALISTA DS. PŁAC

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

SPECJALISTĘ DS. PŁAC

Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Płac

 

Opis stanowiska:

 • Naliczenie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac.
 • Przygotowywanie bieżących dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie korekt do dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
 • Kontrola oraz zapewnienie poprawności danych płacowych
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań ZUS, US, GUS
 • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy
 • Przygotowywanie dokumentacji dla zewnętrznych organów kontrolujących

Oczekiwania:

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zakresie płac dużej firmy
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ZUS i podatków
 • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz wdrażania się w nowe obowiązki
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Umowę o pracę
 • Wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę


Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „SPECJALISTA DS. PŁAC” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Kierownik Działu Kadr i Płac: tel. +48 22 31-86-212

Opublikowano 12 czerwca 2019, 06:04 przez Super Admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Zakup i dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. Pakiety nr 1-12, Nr 12/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.15.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!

Unieważnienie wyboru P.7!

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 7!

Załączniki

Opublikowano 11 czerwca 2019, 22:31 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

„Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych do IV stopnia odleżyn włącznie na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (18/2019)

Termin składania ofert do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 13.06.2019 r. godz. 10:15

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert do dnia 17.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 17.06.2019 r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 5 czerwca 2019, 12:33 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (15/2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 10.45

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10.45

Odpowiedzi na pytania!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Opublikowano 27 maja 2019, 14:25 przez Marcin Ludziejewski

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Ludziejewski

Zakup i dostawa papieru do aparatu EKG Schiller na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.(16/2019)

Termin składania ofert do dnia 06.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 06.06.2019 r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 27 maja 2019, 13:35 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. II ( sprawa 11/2019)

Termin składania ofert do dnia 24.04.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.04.2019 roku godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 16 kwietnia 2019, 12:23 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. (09/2019)

Termin składania ofert do dnia 17.04.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 17.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 9 kwietnia 2019, 13:43 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert do dnia 16.04.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 16.04.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 3 kwietnia 2019, 08:41 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów dializowanych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (10/2019)

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 15.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 2 kwietnia 2019, 12:01 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. Sprawa nr 8/2019

Termin składania ofert do dnia 11.04.2019roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.04.2019roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019 roku do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.04.2019 roku o godz. 11:15

Załączniki

Opublikowano 25 marca 2019, 16:36 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

TECHNIK FARMACJI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

TECHNIKA FARMACJI

Komórka organizacyjna: Apteka Szpitalna

Wymagania:

 • Dyplom technika farmacji;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej;
 • Mile widziana znajomość pracy w pracowni leku jałowego;
 • Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „TECHNIK FARMACEUTYCZNY” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:
Kierownik Apteki Szpitalnej: tel. +48 22 31-86-314,

Opublikowano 22 marca 2019, 15:14 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin

Dostawa urządzeń do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej opierającego się na dozowaniu do wody drogą elektrolizy jonów srebra oraz miedzi wraz z obsługą na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2019r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2019r godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 20 marca 2019, 09:54 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Dostawa urządzeń do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej opierającego się na dozowaniu do wody drogą elektrolizy jonów srebra oraz miedzi wraz z obsługą na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2019r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2019r godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 20 marca 2019, 09:54 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup materiałów zużywalnych do aparatury medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (07/2019)

Termin składania ofert do dnia 25.03.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.03.2019r godz. 10:15

 

Termin składania ofert do dnia 09.04.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 09.04.2019r. godz. 11:15

Załączniki

Opublikowano 14 marca 2019, 13:06 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 15.03.2019 godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 8 marca 2019, 14:10 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (06/2019)

Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.03.2019r. godz. 10:15

 

Nowy termin składania ofert do dnia 29.03.2019 do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.03.2019 godz 10:15

 

Nowy termin składania ofert do dnia 08.04.2019r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 08.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 7 marca 2019, 10:23 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. cz. I ( sprawa 04/2019)

Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r do godz: 10:00

Termin składania ofert 21.03.2019 godz: 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie  e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

Opublikowano 8 lutego 2019, 10:58 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 05/2019)

Termin składania ofert do dnia 22.03.2019r.do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert 22.03.2019r. godz: 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie  e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

Opublikowano 7 lutego 2019, 13:06 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa wyrobów medycznych sterylnych ? akcesoria i materiały jednorazowe do zabiegów bariatrycznych i okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. (03/2019)

Termin składania ofert do dnia 11.02.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.02.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 31 stycznia 2019, 15:16 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa zestawów narzędzi do rynoseptoplastyk z osteoplastyką wielu kości twarzy na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. (02/2019)

Termin składania ofert do dnia 12.02.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.02.2019r. o godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 30 stycznia 2019, 13:28 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Rozeznanie rynku zastepstwo procesowe

Oferty w przedmiotowym zakresie prosimy przesłać najpóźniej

do dnia 04.02.2019 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pllub do sekretariatu Zamawiającego

Szpital Czerniakowski Sp. z o. o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 106 (Kancelaria).

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Rozeznanie rynku zastepstwo procesowe.pdf)Rozeznanie rynku zastepstwo procesowe.pdf   406 Kb 29.01.2019 10:29

Opublikowano 29 stycznia 2019, 10:29 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Rozeznanie rynku obsługa prawna

Oferty w przedmiotowym zakresie prosimy przesłać najpóźniej

do dnia 04.02.2019 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pllub do sekretariatu Zamawiającego

Szpital Czerniakowski Sp. z o. o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 106 (Kancelaria).

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Rozeznanie rynku obsługa prawna.pdf)Rozeznanie rynku obsługa prawna.pdf   429 Kb 29.01.2019 10:28

Opublikowano 29 stycznia 2019, 10:27 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa artykułów higienicznych, czystościowych i specjalistycznych środków chemicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (01/2019)

Termin składania ofert do dnia 30.01.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.01.2019 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
PlikOpisWielkość plikuOstatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania 2.pdfOdpowiedzi na pytania cz.2202 Kb25.01.2019 12:36
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania.pdfOdpowiedzi na pytania cz.1551 Kb25.01.2019 12:36
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdfogłoszenie o zamówieniu428 Kb18.01.2019 12:22
Zapisz ten plik (SIWZ_01.2019.pdf)SIWZ_01.2019.pdfSIWZ 01.2019893 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 1.6 do SIWZ_01.Druk oferty i ośw.doc)Zał. nr 1.6 do SIWZ_01.Druk oferty i ośw.doczałącznik nr 1.6 do SIWZ104 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 2_01.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Zał. nr 2_01.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doczałącznik nr 2 do SIWZ107 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c..xls)Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c..xlszałącznik nr 3 do SIWZ 56 Kb18.01.2019 12:20
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Zał. nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdfzałącznik nr 4 do SIWZ522 Kb18.01.2019 12:12
Zapisz ten plik (Zał. nr 5 do SIWZ_01.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc)Zał. nr 5 do SIWZ_01.Ośw._Grupa Kapitałowa.doczałącznik nr 5 do SIWZ66 Kb18.01.2019 12:11

Załączniki

Opublikowano 19 stycznia 2019, 11:16 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Opublikowano 21 grudnia 2018, 20:57 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf   1298 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załacznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf   642 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna.docx   28 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik Nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf   305 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf)Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf   131 Kb 21.12.2018 08:17

Opublikowano 21 grudnia 2018, 20:51 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawę materiałów zużywalnych do nowo zakupionej aparatury na rzecz Zakładu Diagnostyki Obrazowej (89/2018)

Termin składania ofert do dnia 31.01.2019r. do godz: 10:00

Termin otarcia ofert dnia 31.01.2019r. godz: 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie  e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

Opublikowano 17 grudnia 2018, 20:37 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Wiśniewski

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych oraz implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (90/2018)

Termin składania ofert do dnia 19.12.2018 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 19.12.2018 r.  godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 511 Kb 20.12.2018 08:40
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 478 Kb 19.12.2018 11:38
Zapisz ten plik (Odpowiedzi II.pdf)Odpowiedzi na pytania II   214 Kb 13.12.2018 13:40
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   225 Kb 12.12.2018 11:06
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 412 Kb 06.12.2018 08:55
Zapisz ten plik (SIWZ_90.2018.pdf)SIWZ_90.2018.pdf SIWZ 90.2018 888 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 90. Druk oferty i ośw (1).doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 90. Druk oferty i ośw (1).doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 100 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.1-Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.1-Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 1 62 Kb 06.12.2018 08:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.2-Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.2-Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 2 264 Kb 06.12.2018 08:51
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 568 Kb 06.12.2018 08:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 66 Kb 06.12.2018 08:45

Opublikowano 6 grudnia 2018, 20:39 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawę produktów leczniczych, w tym antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych i anestetyków wziewnych(sprawa nr 87/2018)

Termin składania ofert do dnia 08.01.2019r. do godz: 10:00

Termin otarcia ofert dnia 08.01.2019r. godz: 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie  e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem:https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

Opublikowano 21 listopada 2018, 20:40 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. cz. VII ( sprawa 88/2018)

Termin składania ofert do dnia 28.11.2018r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 28.11.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyborze .pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   508 Kb 07.12.2018 11:39
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   452 Kb 28.11.2018 11:44
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. II   220 Kb 20.11.2018 12:29
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. I   496 Kb 20.11.2018 12:28
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   415 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Siwz pdf.pdf)SIWZ   950 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 1.6 do SIWZ_88.Druk oferty i ośw..doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ   89 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   113 Kb 14.11.2018 13:39
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_88.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c   81 Kb 14.11.2018 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   541 Kb 14.11.2018 13:38
Zapisz ten plik (Zał. nr 5 do SIWZ_Ośw_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   66 Kb 14.11.2018 13:38

Opublikowano 14 listopada 2018, 20:40 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (83/2018)

Termin składania ofert do 30.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 506 Kb 06.12.2018 14:19
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 421 Kb 30.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał.nr 1.6 do SIWZ_Druk oferty i ośw..doc)ZMIANA.Zał.nr 1.6 do SIWZ_Druk oferty i ośw..doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ – ZMIANA 101 Kb 20.11.2018 11:54
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 4 do SIWZ_83.projekt umowy.pdf)ZMIANA.Zał. nr 4 do SIWZ_83.projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 516 Kb 20.11.2018 11:53
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania 910 Kb 20.11.2018 11:04
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 415 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (SIWZ_83.2018.pdf)SIWZ_83.2018.pdf SIWZ 83.2018 850 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik 3B_pak_1 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik 3B_pak_1 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3B do SIWZ 21 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik 3B_pak_2 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik 3B_pak_2 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3B do SIWZ 21 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ – Druk oferty i ośw..doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ 101 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc załącznik nr 2 do SIWZ 98 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak1.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak1.xls załącznik nr 3A do SIWZ 48 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak2.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak2.xls załącznik nr 3A do SIWZ 53 Kb 13.11.2018 11:33
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 515 Kb 13.11.2018 11:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 68 Kb 13.11.2018 11:33

Opublikowano 13 listopada 2018, 20:41 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (86/2018)

Termin składania ofert do 23.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 23.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 495 Kb 04.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 408 Kb 23.11.2018 11:32
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 3.2 do SIWZ_OPZ.doc)ZMIANA.Zał. nr 3.2 do SIWZ_OPZ.doc załącznik nr 3.2 do SIWZ – Zmiana 69 Kb 21.11.2018 07:46
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 4_86.Projekt umowy.pdf)ZMIANA.Zał. nr 4_86.Projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 1013 Kb 21.11.2018 07:45
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania cz.2.pdf)odpowiedzi na pytania cz.2.pdf Odpowiedzi na pytania cz.2 256 Kb 20.11.2018 11:06
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania cz.1.pdf)odpowiedzi na pytania cz.1.pdf Odpowiedzi na pytania cz.1 2637 Kb 20.11.2018 11:06
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 418 Kb 12.11.2018 14:32
Zapisz ten plik (SIWZ_86.2018.pdf)SIWZ_86.2018.pdf SIWZ 86.2018 892 Kb 12.11.2018 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ 125 Kb 12.11.2018 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 126 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz ilościowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz ilościowo-cenowy.xls załącznik nr 3.1 do SIWZ 52 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ - OPZ.doc)Załącznik nr 3.2 do SIWZ – OPZ.doc załącznik nr 3.2 do SIWZ 69 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 1013 Kb 12.11.2018 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 66 Kb 12.11.2018 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 – Zobowiazanie innego Podmiotu.docx Załącznik nr 7 do SIWZ 15 Kb 12.11.2018 14:28

Opublikowano 12 listopada 2018, 20:42 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do laparoskopii kompatybilnych z torem wizyjnym posiadanym przez Zamawiającego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (85/2018)

Termin składania ofert do 14.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 14.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 472 Kb 29.11.2018 14:13
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 269 Kb 14.11.2018 11:38
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf ogłoszenie o zamówieniu 409 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (SIWZ 85.2018.pdf)SIWZ 85.2018.pdf SIWZ 85.2018 882 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ 76 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 85.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 85.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 107 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 85.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 85.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 561 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 31.10.2018 14:10

Opublikowano 31 października 2018, 20:43 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawę dwuczaszowej lampy operacyjnej na blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 84/2018)

Termin składania ofert do dnia 04.12.2018r. do godz: 10;00

Termin otwarcia ofert dnia 04.12.2018r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2018r. o godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia.lampa.84.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   288 Kb 14.12.2018 11:22
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   506 Kb 03.12.2018 11:08
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _29.11.2018.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane   81 Kb 29.11.2018 10:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1502 Kb 27.11.2018 14:11
Zapisz ten plik (zmiana terminu.pdf)Zmiana terminu   312 Kb 27.11.2018 14:10
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do SIWZ_Parametry tech..doc)Zmodyfikowany Załacznik nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne   130 Kb 05.11.2018 12:44
Zapisz ten plik (odp+modyfikacja .pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja   514 Kb 05.11.2018 12:43
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   181 Kb 22.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (JEDZ EPSD.zip)JEDZ EPSD   88 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   797 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_84.Druk Oferty i Ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   120 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do Siwz   190 Kb 22.10.2018 09:56
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_Parametry tech..doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   110 Kb 22.10.2018 09:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_84.Projekt Umowy.doc.pdf)Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ   339 Kb 22.10.2018 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   65 Kb 22.10.2018 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   148 Kb 22.10.2018 09:44

Opublikowano 22 października 2018, 20:43 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa stołu operacyjno – ortopedycznego z akcesoriami na blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej ( sprawa 82/2018)

Termin składania ofert do dnia 30.11.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.11.2018r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.stol.82.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   285 Kb 14.12.2018 11:18
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry tech. graniczne.doc)Zmodyfikowany Załacznik nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne   157 Kb 03.12.2018 11:02
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf)Zmodyfikowany załacznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy   521 Kb 03.12.2018 11:01
Zapisz ten plik (oDPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf)Odpowiedzi na pytania   1708 Kb 03.12.2018 10:57
Zapisz ten plik (ogłoszenie o sprostowaniu opublikowanepdf.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu – opublikowane   166 Kb 26.11.2018 08:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie o sprostowaniu.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1441 Kb 21.11.2018 08:19
Zapisz ten plik (zmiana terminu.pdf)Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert   312 Kb 21.11.2018 08:19
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Ogłoszenie   183 Kb 17.10.2018 09:31
Zapisz ten plik (EPSD JEDZ.zip)JEDZ   88 Kb 17.10.2018 09:31
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   802 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_82.Druk Oferty i Ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   121 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   190 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry tech. graniczne.doc)ZAłącznik nr 3 do SIWZ   155 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_82.Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   339 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   65 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.pdf)Załacznik nr 8 do SIWZ   148 Kb 17.10.2018 09:24

Opublikowano 17 października 2018, 20:44 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych i laryngologicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 81/2018)

Termin składania ofert do dnia 22.11.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.11.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   592 Kb 22.11.2018 12:53
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1544 Kb 15.11.2018 09:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Ogłoszenie   190 Kb 12.10.2018 10:04
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   946 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 60.Druk oferty i ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4.pdf)Załacznik nr 4 do SIZW   560 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3.1 do SIWZ   38 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ _Formularz cenowy .xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   66 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3.3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3.3 do SIWZ   60 Kb 12.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 – Ośw. Grupa Kapitałowa   65 Kb 12.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załacznik nr 8 do SIWZ   145 Kb 12.10.2018 09:56

Opublikowano 12 października 2018, 20:44 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

,,Zakup i dostawa środków do mycia i dezynfekcji endoskopów, gąbek i myjek jednorazowych oraz akcesoriów do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej ( sprawa 80/2018)

termin składania ofert do dnia 19.10.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 19.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania – pakiet nr 1 523 Kb 14.12.2018 08:42
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania – pakiet 2,3,4,5 i 6 722 Kb 23.11.2018 13:42
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert 562 Kb 19.10.2018 11:38
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania II.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. II 510 Kb 16.10.2018 10:04
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania .pdf)Odpowiedzi na pytania 968 Kb 16.10.2018 09:02
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie BZP 453 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ 959 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ_80.Druk oferty i ośw..doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ 101 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ 98 Kb 09.10.2018 07:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c 185 Kb 09.10.2018 07:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4 – Projekt umowy 526 Kb 09.10.2018 07:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 – Ośw. Grupa Kapitałowa 65 Kb 09.10.2018 07:39

Opublikowano 9 października 2018, 10:45 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa optyk endoskopowych typu Hopkins II 30° i typu Hopkins II 70° wraz z dodatkowym wyposażeniem na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (79/2018)

Termin składania ofert do dnia 12.10.2018 do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 12.10.2018 o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 471 Kb 31.10.2018 13:37
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   268 Kb 12.10.2018 10:47
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 3 do SIWZ_79 Parametry tecH..docx)Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ   30 Kb 09.10.2018 07:26
Zapisz ten plik (zmiana załącznik nr 4.pdf)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy   525 Kb 09.10.2018 07:25
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   2493 Kb 09.10.2018 07:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 410 Kb 28.09.2018 06:58
Zapisz ten plik (SIWZ_79.2018.pdf)SIWZ_79.2018.pdf SIWZ 79.2018 884 Kb 28.09.2018 06:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 79.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 79.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 112 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 79.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 79.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_79 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ_79 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3 do SIWZ 28 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 525 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 28.09.2018 06:56

Opublikowano 28 września 2018, 10:51 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

„Zakup i dostawa urządzenia medycznego do zamykania naczyń przy pomocy ultradźwięków wraz z przetwornikiem na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (sprawa nr 78/2018)

Termin składania ofert do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 01.10.2018 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 464 Kb 03.10.2018 07:08
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 305 Kb 01.10.2018 11:48
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - ZMIANA.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – ZMIANA.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 3605 Kb 26.09.2018 10:07
Zapisz ten plik (załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA.pdf)załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA.pdf załącznik nr 3 do SIWZ – Zmiana 833 Kb 26.09.2018 10:07
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania..pdf)Odpowiedzi na pytania..pdf Odpowiedzi na pytania 518 Kb 26.09.2018 10:04
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 408 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (SIWZ_78.2018.pdf)SIWZ_78.2018.pdf SIWZ 78.2018 880 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 78.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 78.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 108 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 78.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 78.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_78 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ_78 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3 do SIWZ 23 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_78 Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_78 Projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 525 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 20.09.2018 08:05

Opublikowano 20 września 2018, 10:52 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa materiałów do leczenia złamań oraz materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.(72/2018)

Termin składania ofert  do 25.10.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 708 Kb 13.11.2018 12:47
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania_pak.2.pdf)zawiadomienie o wyniku postepowania_pak.2.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania_pakiet nr 2 264 Kb 31.10.2018 13:44
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 308 Kb 25.10.2018 11:58
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 190 Kb 17.09.2018 09:49
Zapisz ten plik (SIWZ 72.2018.pdf)SIWZ 72.2018.pdf SIWZ 72.2018 887 Kb 17.09.2018 09:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 72. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 72. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 107 Kb 17.09.2018 09:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.72.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.72.doc załącznik nr 2 do SIWZ 191 Kb 17.09.2018 09:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.72.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.72.xls załącznik nr 3 do SIWZ 62 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.72.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.72.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 356 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 65 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 222 Kb 17.09.2018 09:46

Opublikowano 17 września 2018, 10:54 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa implantów do alloplastyk z akcesoriami systemów do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kolanowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.(73/2018)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2018 do godziny 11:00

Otwarcie ofert 25.10.2018 o godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 474 Kb 14.11.2018 07:47
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 283 Kb 25.10.2018 11:59
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 182 Kb 17.09.2018 09:57
Zapisz ten plik (SIWZ 73.2018.pdf)SIWZ 73.2018.pdf SIWZ 73.2018 885 Kb 17.09.2018 09:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 73. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 73. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 106 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.73.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.73.doc załącznik nr 2 do SIWZ 191 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.73.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.73.xls załącznik nr 3 do SIWZ 59 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.73.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.73.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 357 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - 73.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – 73.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 17.09.2018 09:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_73.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_73.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 289 Kb 17.09.2018 09:54

Opublikowano 17 września 2018, 10:53 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (74/2018)

Termin składania ofert do dnia 25.10.2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2018 o godz. 12:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 704 Kb 13.11.2018 12:45
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 274 Kb 25.10.2018 12:40
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   607 Kb 05.10.2018 10:56
Zapisz ten plik (modyfikacja formularza a-c.pdf)modyfikacja formularza a-c.pdf Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ 1195 Kb 01.10.2018 14:04
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 183 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (SIWZ 74.2018.pdf)SIWZ 74.2018.pdf SIWZ 74.2018 884 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 74. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 74. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 106 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.74.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.74.doc załącznik nr 2 do SIWZ 190 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.74.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.74.xls załącznik nr 3 do SIWZ 73 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.74.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.74.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 353 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - 74.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – 74.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 17.09.2018 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_74.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_74.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 213 Kb 17.09.2018 10:00

Opublikowano 17 września 2018, 10:53 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa wyrobów medycznych sterylnych na rzezcz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. VI ( sprawa 76/2018)

Termin składania ofert do dnia 26.10.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 26.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   591 Kb 27.11.2018 10:09
Zapisz ten plik (informacja z otarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   491 Kb 26.10.2018 11:34
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1223 Kb 19.10.2018 08:10
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   192 Kb 14.09.2018 12:36
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   885 Kb 14.09.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 76.Druk oferty i ośw.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   108 Kb 14.09.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - 76.JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 14.09.2018 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - 76.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   55 Kb 14.09.2018 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_76.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   231 Kb 14.09.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 14.09.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_76.Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   212 Kb 14.09.2018 12:32

Opublikowano 14 września 2018, 10:55 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin

Zakup i dostawa szwów niewchłanianych, dializatorów wysokoprzepływowych i innych wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.? cz. VII ( nr sprawy 77/2018)

Termin składania ofert 29.10.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 29.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   741 Kb 27.11.2018 11:09
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   525 Kb 29.10.2018 11:32
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   853 Kb 19.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   189 Kb 14.09.2018 12:52
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   885 Kb 14.09.2018 12:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 77.Druk oferty i ośw.doc)Załączni nr 1.6.7 do SIWZ   107 Kb 14.09.2018 12:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - 77.JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do Siwz   187 Kb 14.09.2018 12:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_77.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   42 Kb 14.09.2018 12:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_77.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   226 Kb 14.09.2018 12:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_77.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 14.09.2018 12:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_77.Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   212 Kb 14.09.2018 12:48

Opublikowano 14 września 2018, 10:55 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez admin