Komunikaty

Warszawa, 16 marca 2020 r.

Komunikat

Ograniczenie przyjmowania interesantów w Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą COVID – 19, mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w dniach od 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. godziny przyjmowania interesantów w Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej ograniczone są do dwóch godzin dziennie (8.00-10.00). W przypadku dalszego utrzymywania się stanu zagrożenia epidemiologicznego w/w zasady mogą zostać przedłużone poza powyższy okres.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej oraz wniosków kopii danych podlegających przetwarzaniu w formie elektronicznej, wysyłając je na adres email: archiwum@szpitalczerniakowski.waw.pl

W przypadku złożenia w/w wniosków osobiście lub elektronicznie – podpisanych kwalifikowanym certyfikatem – informujemy, iż jest możliwość wysłania  dokumentacji medycznej listem poleconym po uprzednim dokonaniu opłaty za udostępnienie dokumentacji na konto szpitala.

Zasady udostępniania i dostarczania dokumentacji medycznej (w tym w trybie o którym mowa powyżej) oraz wzory wniosków dostępne są w zakładce dokumentacja medyczna .

Zachęcamy do kontaktu z Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej:

– telefonicznie pod nr tel: 22 31 86 287,

– mailowo na adres: archiwum@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

 

Warszawa, 21 grudnia 2018 r.

Komunikat

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej.

Przeznaczone do zniszczenia są karty ambulatoryjne z Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej (Poradnia ortopedyczna) z lat 1995 – 1998

Przed brakowaniem dokumentację medyczną będzie mógł odebrać po uprzednim złożeniu wniosku: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać na miejscu w Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej lub tutaj.

Indywidualną dokumentację medyczną wydajemy osobom upoważnionym za okazaniem dokumentu tożsamości.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu prosimy o zgłaszanie się do Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Medycznej (pokój 104 budynek administracji) w terminie od 31.12.2018 r. do 31.01.2019 r. w dni robocze w godzinach 800-1400.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Opublikowano 16 stycznia 2019, 09:24 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Super Admin