01
02
03
04
05
06
07
  • Simple Item 1
  • 1

Od dnia 1  października 2017 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego przez: CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO” SP. Z O.O.

Warszawa, ul. Chełmska 13/17,  tel. 22 250-28-01

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł