01
02
03
04
05
06
07
  • Simple Item 1
  • 1

31 października 2014 r. w Szpitalu Czerniakowskim odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału chorób wewnętrznych.
Nowy posiada 18 łóżek, składa się z 9 sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w natryski, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pokoju lekarskiego, pokoju pielęgniarki oddziałowej, zaplecza socjalnego. Oddział powstał w pomieszczeniach dawnej kuchni szpitalnej.


Zakupiono m.in.: wielofunkcyjne łóżka elektryczne z wyposażeniem, aparaty USG, defibrylator, kardiomonitory, pompy infuzyjne i przepływowe, respirator, meble medyczne i biurowe oraz zestawy komputerowe.

Koszt modernizacji z budżetu m.st. Warszawy - 2,7 mln zł, w tym zakup wyposażenia 1,3 mln zł.
Prace modernizacyjne w Szpitalu Czerniakowskim trwają od 2007 r., na które ratusz przekazał dotacje w kwocie 54,7 mln zł.
W uroczystości wzięła udział Prezydent m.st. Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:


01 02
03 02
05 06
07 08
09 10

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł